ศาลจังหวัดฮอด


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฮอด 220 ม.6 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทร. 052-081690-2 โทรสาร. 052-081693ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 118
ผบ.533/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.534/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.535/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.536/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.537/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.538/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.539/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.540/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.541/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.542/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.543/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.544/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.545/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.546/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.547/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.548/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.549/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.550/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.551/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.552/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.553/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.554/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.555/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.556/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.557/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.558/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.559/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.560/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.561/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.562/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.563/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.564/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.565/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.566/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.567/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.568/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.569/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.570/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.571/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.572/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.573/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.574/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.575/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.576/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.577/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.578/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.579/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.580/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.581/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.582/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.583/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.584/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.585/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.586/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.587/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.588/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.589/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.590/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.591/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.592/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.593/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.594/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.595/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.596/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.597/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.598/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.599/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.600/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.601/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.602/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.603/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.604/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.605/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.606/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.607/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.608/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.609/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.610/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.611/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.612/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.613/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.614/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.615/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.616/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.617/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.618/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.619/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.620/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.621/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.622/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.623/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.624/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.625/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.626/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.627/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.628/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.629/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.630/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.631/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.632/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.633/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.634/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.635/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.636/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.637/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.638/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.639/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.640/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.641/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.642/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.643/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.644/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.645/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.646/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.647/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.648/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.649/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.650/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ