ศาลจังหวัดฮอด


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดฮอด 220 ม.6 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทร. 052-081690-2 โทรสาร. 052-081693ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 1. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดิ่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
 5. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่สร้างลูกบิดประตูห้องห้องน้ำ
 6. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่สร้างสายฉีดชำระ
 7. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน1
 8. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน2
 9. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อประกันภัยภาคบังคับ
 10. ศจ.ฮอด-ประกวดผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
 11. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ศจ.ฮอด-ประกวดผู้ชนะเสนอราคาจัดทำตรายาง
 16. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดฮอดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17. ศจ.ฮอด-ประกวดผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง1
 18. ศจ.ฮอด-ประกวดผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง2
 19. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ศจ.ฮอด-ประกวดผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
 21. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 22. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 23. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 24. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 25. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 26. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 27. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 28. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 29. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 30. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมประตูเหล็กม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 31. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมประตูเหล็กทางเข้า - ออก ห้องควบคุมหญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 32. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 33. ศจ.ฮอด-ประกวดผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคงทนถาวร
 34. ศจ.ฮอด-ประกวดผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง
 35. ศจ.ฮอด-ประกวดผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
 36. ศจ.ฮอด-ประกวดผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างบรรจุผงเคมีดับเพลิง
 37. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 38. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 39. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 40. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 41. ศจ.ฮอด-ประกวดผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 42. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 43. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 44. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและการซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 45. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 46. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 47. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 48. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 49. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับรุงห้องน้ำชาย-หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 50. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 51. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 52. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 53. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 54. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 55. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 56. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 57. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 58. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 59. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 60. ศาลจังหวัดฮอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด