ศาลจังหวัดฮอด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฮอด 220 ม.6 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทร. 052-081690-2 โทรสาร. 052-081693

ศาลจังหวัดฮอด ให้การต้อนรับ นายสมนึก พานิช อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และคณะที่เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2560

ศาลจังหวัดฮอด ให้การต้อนรับ นายสมนึก  พานิช อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5  และคณะที่เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงาน  ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายสมนึก พานิช อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕  พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ ในการนี้ นายสุรสิทธิ์ อิงสถิตธนวันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอด พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดฮอด ร่วมให้การต้อนรับ


เอกสารแนบ