ศาลจังหวัดฮอด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฮอด 220 ม.6 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทร. 052-081690-2 โทรสาร. 052-081693

ศาลจังหวัดฮอด จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดฮอด จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ในวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายสุรสิทธิ์  อิงสถิตธนวันต์ พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดฮอด เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม  พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด ในการนี้ ศาลจังหวัดฮอดได้จัดนิทรรศการเฉลิม      พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดกิจกรรมสัปดาห์ศาลยุติธรรมบริการความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยให้บริการรับปรึกษาการจัดทำคำร้องขอรับรองบุตร การให้ความรู้ด้านกฎหมายและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการและขอรับคำปรึกษาเป็นจำนวนมาก รวมถึงได้มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมด้วยการปลูกป่าภายในบริเวณศาลจังหวัดฮอด


เอกสารแนบ