ศาลจังหวัดฮอด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฮอด 220 ม.6 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทร. 052-081690-2 โทรสาร. 052-081693

ศาลจังหวัดฮอด จัดโครงการ “รพีรำลึก ประจำปี ๒๕๖๐” ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดฮอด จัดโครงการ “รพีรำลึก ประจำปี ๒๕๖๐” ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดฮอด จัดโครงการ “รพีรำลึก ประจำปี ๒๕๖๐” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยกิจกรรมภายในงานได้มีการจัดพิธีสงฆ์และการบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลา การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาและการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดฮอด


เอกสารแนบ