ศาลจังหวัดฮอด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฮอด 220 ม.6 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทร. 052-081690-2 โทรสาร. 052-081693

ศาลจังหวัดฮอด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

ศาลจังหวัดฮอด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายสุรสิทธิ์  อิงสถิตธนวันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอด พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดฮอด เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด จากนั้น ได้มีการจัดกิจกรรมภายในบริเวณศาลจังหวัดฮอด โดยมีการจัดโต๊ะประดับพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ การลงนามถวายพระพร รวมถึงได้มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมด้วยการปลูกป่าภายในบริเวณศาลจังหวัดฮอด


เอกสารแนบ