ศาลจังหวัดฮอด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฮอด 220 ม.6 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทร. 052-081690-2 โทรสาร. 052-081693

ศาลจังหวัดฮอด จัดพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลจังหวัดฮอด จัดพิธีเปิดโครงการ  ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายสุรสิทธิ์  อิงสถิตธนวันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอด ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ ศาลจังหวัดฮอด เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเปิดโอกาสให้คู่ความได้เจรจายุติ  ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม    ณ ทั้งนี้ ได้มีคู่ความให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก


เอกสารแนบ