ศาลจังหวัดฮอด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฮอด 220 ม.6 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทร. 052-081690-2 โทรสาร. 052-081693

ศาลจังหวัดฮอด จัดพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลา แข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย และกิจกรรมกีฬา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561

ศาลจังหวัดฮอด จัดพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลา แข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย และกิจกรรมกีฬา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561


เอกสารแนบ