ศาลจังหวัดฮอด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฮอด 220 ม.6 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทร. 052-081690-2 โทรสาร. 052-081693

ศาลจังหวัดฮอด ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ

ศาลจังหวัดฮอด ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ


เอกสารแนบ