ศาลจังหวัดฮอด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฮอด 220 ม.6 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทร. 052-081690-2 โทรสาร. 052-081693

ศาลจังหวัดฮอด ร่วมสัมมนาโครงการ “การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด” สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด

ศาลจังหวัดฮอด ร่วมสัมมนาโครงการ “การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด” สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด


เอกสารแนบ